CNC Turkey

CNC Okulu => Turkey CNC Okulu => Cnc Torna Bölümü => Konuyu başlatan: VICTOR - Aralık 25, 2007, 10:36:47 ÖS

Başlık: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: VICTOR - Aralık 25, 2007, 10:36:47 ÖS
cnc
KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:

Programcı programın yazılımına başlamadan önce kesme hızı ilerleme ve devir sayısı bilgilerini çıkarmalıdır. Bu bilgiler ilgili çizelgelerden alınarak ve gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenir. Ancak çizelgede yer alan yer alan değerler genel değerlerdir. Bu değerler tezgahın durumuna iş parçasının ve kesici takımın bağlanma şekline işlemenin şekline bağlı olarak değiştirilebilir. Programcı bu şartları kendi bilgi ve tecrübesini kullanarak değerlendirmeli ve gerekli değişikliklere gidebilmelidir. Doğru seçilmiş ve kesme hızı değerleri ideal bir kesme şartının anahtarıdır.

Kesme Hızı : Kesme hızı kesici üzerindeki bir noktanın dakikada metre olarak aldığı yoldur. Bu hız yüzey hızı olarak ta adlandır. Kesme hızınıetkileyen faktörler şunlardır.

-Kesici takımın gereci


-İşlenecek parçanın gereci

-Kesici takımın ve malzemeninbağlama şekli

-Tezgahın gücü ve durumu

-Kaldırılacak talaş kesiti-Kullanılan soğutma sıvısı kesmehızı ile devir sayısı arasında bir bağlantı vardır. Ve doğru orantılıdır. Eğer kesme hızı artarsa devir sayısı da artar.Eğer kesme hızının azalması halinde devir sayısı azalır.CNCprogramlarında ya sabit kesme hızı ya da sabit devir sayısı verilir.Eğer G96komutugirilirse bunu takip eden S koduiçin girilen değer kesme hızıdır. G97 komutunu takip eden S kodu ise devir sayısını tanımlar. Eğer G96 komutu girilirse kontrol ünitesi değişen çap değerine göre devir sayısını sürekli kontrol eder. Örneğin;iş bir alın tornalama işleminde kesici takım işmili eksenine yaklaştıkça (çap küçüldükçe) kontrol ünitesiyeniçap değerini formüle koyarak devir sayısını sürekli arttıracaktır.

Not: devir sayısı ile kesici çapı ters orantılıdır.Freze ve tornada kesme hızları

           İş parçasının malzemesi Kesici malzemesi HSS Sinterkarbür Yumuşak çelik 28 170 Dökme demir 18 100 Pirinç 120 250 Alüminyum alaşımlar 75 180 Devir Sayısının Hesaplanması V= ??.D.N 1000 V:Kesme(mm/dak) D:İş parçası kapı (mm)(frezedeki çakı veya kesicinin çapı) N evir sayısı (dev/dak kesici çapı) V= ??.D.N 1000 Bu formülde yer alan kesme hızı değeri kesici takım üreticisi firmalar tarafından verilir.

ÖRNEK:Torna tezgahında sert metal uç kesici ile 60mmçapındaki dökme demir malzemede alın tornalaması yapılacaktır.tezgahın 60mmçaptaki devir sayısını ve çap 35mm düştüğündeki devir sayısını hesaplayınız.Kesme hızı tabladan 100mm/dk olarak alınmıştır. a)b) D=60mmD=35mm V=100mm/dkV=100mm/dk N =?V.1000 N=?V.1000 ?.D?.D =100.1000=?100.1000 3,14.603,14.35 =530dev/dk=910dev/dk ÖRNEK: 16mm çapında parmak freze ile çelik malzemeden bir işparçası işlenecektir. Tablodan seçilen kesme hızı değeri 20mm/dk dir. Buna göre tezgaha verilecek devir sayısını hesaplayınız. D=16mmN=V.1000 / ?.DN= ?20000 V=20mm/dkN=20.100050,24 3,14.16N=398dev/dk veya 400dev/dk N =20000 3,14.16

ÖRNEK: Torna tezgahında sert metal kesici ile 40mm çapındakiçelik bir malzemeye alın tornalaması yapılacaktır. Kesme hızı tabladan 18mm/dk bulunduğuna göre tezgaha verilecek devir sayısını bulunuz. N= ?V.1000N= ?18.1000N= ?18000N=143dev/dk ?.D3,14.40125,6İlerleme: Kesici takımın iş parçası yüzeyindeki hareketindeki hızıdır. Çıkarılan talaşın kesiti talaş derinliği ile birlikte ilerleme değerlerine bağlıdır. İlerleme değeri programda F kodu ile verilir. Birimi isegirilen koda bağlı olarak mm/dk ya da mm/dev.? dir. G. Kodu Tanımı Birimi G 94 İlerleme Hızı mm/dk G 95 İlerleme Hızı mm/dev Eğer ilerlemenin birimi mm/dev olarak verilirse bunun mm/dk ? ya çevrilmesi aşağıdaki formül kullanılarak yapılır. İlerleme (mm/dev)=ilerleme (mm/dev) Devir sayısı (dev/dk)ya da ilerleme (mm/dk) ilerleme sayısı(dev/dk)ÖRNEK: Bir tornalama işleminde iş mili devri1200dev/dk ilerleme hızı çizelgeden 0,2mm/dev alınmıştır. İlerleme hızını mm/dkcinsinden hesaplayınız? V=1200dev/dk F=0,2mm/dev Mm/dk=0,2.1200 =240mm/dk


FREZE VE TORNADAİLERLEME HIZLARI İLERLEME HIZI

Frezeleme HSS Sinter Karbür Yumuşak Çelik 0,13 0,50 Dökme Demir 0,20 0,50 Pirinç 0,18 0,30 AlüminyumAlaşımları 0,28 0,50 Tornalama HSS Sinter Karbür Yumuşak Demir 0,20 0,80 Dökme Demir 0,40 1,00 Pirinç 0,80 1,50 Alüminyum Alaşımları 0,30 1,50 Diş Başına İlerleme: Freze tezgahında takma uçlu kesici takımlar için ilerleme hızının her diş başına ilerleme olarakverilmesi daha yaygındır. Doğal olarak diş sayısı arttıkça her bir dişe düşecektalaş kesiti azalacaktır. Aynı çaptaki iki kesicide diş sayısı fazla olankesici takımda ne bir dişin keseceği talaş kesiti diş sayısı az olan kesiciyegöre daha az olacaktır. Bu nedenle diş başına ilerleme değerinin girilmesi daha ağlıklı bir sonuç alınmasını sağlar. İlerleme hızı(mm/dev)=ilerleme hızı(mm/diş)x diş sayısı


ÖRNEK: 8 dişli alın alın freze ile iş parçasının yüzeyi frezelenecektir. Dev. Sayısı 1040dev/dk ve ilerleme 0,3mm/diş olduğuna göre programda verilecek ilerleme hızını mm/dk ve mm/dev olarak hesaplayınız? Diş sayısı=8 İlerlemehızı=0,3mm/diş Devir sayısı=1040dev/dk İlerlemehızı=(mm/dk)=0,3.8 =2,4mm/dev İlerleme hızı(mm/dk)=ilerleme hızı (mm/dev)x dev sayısı =2,4x1040 =2496mm/dk
__________________

KESME HİZİ HESAPLARİ
________________________________________
Talaşlı imalatta verimliliğe etki eden faktörlerin başında gelen, kullanılan kesici takım ve kesme ucunun kesme hızı kesme ömrüdür.

Kesme hızı ve uç ömrünü ,uygun olmayan ilerleme,devir,malzeme gibi kötü kesme şartları büyük ölçüde etkiler.

CNC gibi tezgahlarla yapılacak üretimlerin istenen hız ve hassasiyette olabilmesinde modern takımların katkısı tartışılamaz

Talaşlı imalatta Tornalama ve Frezeleme operasyonlarının çok önemli bir yeri vardır.Bu işleri yapacak takımların yeni buluşlarla geliştirilmesinin de üretim teknolojisinde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Kesici uçları verimli kullanmak tavsiye edilen kesme değerlerine uymakla mümkün olur

Kesici uçların kutu ve kataloglarında işlenecek malzemeye göre uygun kesme hızları yazılıdır.

Kesme hızının gereğinden fazla veya az kullanılması ucun bozulmasına ve kötü yüzey kalitesine yol açar.

Kesme hızı Vc ile ifade edilir.Birimi metre/dakika dır.Yani kesme hızı kesme ucunun 1 dakikada gitmesi gereken mesafedir.Bu değer gereğinden fazla ise uç aşınmasına,titreşime ,az ise talaş yığılmasına ,kötü yüzeye ve uç üzerinde küçük çatlaklara yol açar.

Operatör tavsiye edilen kesme hızına göre devir sayını ve ilerlemeyi ayarlamalıdır.

Vc=Kesme hızı metre/dakika
n=İş mili devir sayısı devir/dakika
d=Freze çapı torna için işin çapı mm
Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak
z=Kesici diş sayısı
fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı
fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)
Vc=(3,14 x d x n) / 1000
n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)
Vf=n x z x fzÖrnek:50 mm çapında kesici takım ile frezeleme yapacağız.Kesici uç kutusunda kesme hızı Vc=200m/dak olarak verilmiş,tezgaha verilecek devri bulalım.


Vc=200 m/dak
d=50 mm


n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)
n=200 x1000 / 3,14x50
n=1273 dev/dakika


Tezgahımızı bu devire veya en yakın değere ayarlamalıyız.
Yapılan araştırmalar neticesinde takım ömrünü etkileyen en önemli faktörün kesme hızı (Vc) olduğu ispatlanmıştır.

Talaş derinliğinin (ap) takım ömrüne az etkisinin olduğu ,ilerlemenin (fn) kesme hızından sonra takım ömrünü etkileyen önemli faktör olduğu belirtilmiştir.


ap=talaş derinliği mm
fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı
fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)
Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak
z=Kesici diş sayısı


Örnek : fz=0,14 mm ,Vc=200 m/dak,Takım çapı d=25 mm,kesici diş sayısı z=3 olsun
n=(Vc x 1000) / (3,14 x d) devir/dakika
n=2546 devir/dakika


Vf=n x z x fz mm/dakika
Vf=2546x3x0,14
Vf=106 mm/dakika


Tezgah ilerlemesi 106 mm/dakika veya yakın bir değere ayarlanmalıdır.

Kesici uç üreticisinin tavsiye ettiği değerler ;tezgahımız özelliklerine uygun olmayabilir.

Tezgahımız güç olarak zayıf,titreşim yapmaya müsait yapıda ise bu değerleri tecrübeler doğrultusunda çıkan talaşa,sese,yüzey kalitesine bakarak değiştirmeliyiz.

Küçük makinelerde normal olarak küçük çaplı freze kafaları kullanılmalı ve derin pasolar çoklu kesme şeklinde alınmalıdır.Daha büyük çaplı freze kafası ile kesme işlemi yapmaya makinenin gücü yetmeyebilir.

Kesici uçlar farklı şekillerde ve ebatlarda ,farklı sertlik değerlerinde üretilir.Nitelikli toz alaşımlar yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkıştırılıp yüzeyi aşınmaya ve ısıya dayanıklı malzeme ile kaplanır.Farklı Kesme açılarında,farklı bağlama şekillerinde imal edilirler.

Takım üreticileri bu kesme ucalarına göre sanayideki ihtiyaca göre farklı tip takım üretir.Aynı kesici ucu farklı farklı üretilmiş değişik kesme şekillerine müsait takımlarda görebiliriz.
__________________

cnc ile ilgili yeni forumlar varmış.    www.my-cnc.com/forum.php ilginç şeyler var.

Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: behran - Aralık 03, 2008, 10:12:38 ÖS
devir ilerleme programını burdada vermek isterim arkadaşlar.buyrun.işte size devir ilerleme hesap programı buyrun kullanın...
kolay gelsin...sitede nasıl kullanıldığı ve gerekli ayar ve açıklamaları yaptım.sorun olursa yardımcı olurum..bırakın program kendi
hesaplasın kafamızı başka şeylere yoralım..dimii....:)
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: crisis - Aralık 11, 2008, 08:41:18 ÖÖ
tesekkurler victor
altın degerinde bilgiler
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: muhendishaneli - Aralık 18, 2008, 12:20:59 ÖÖ
Selamlar, elimde bir güç aktarım şaftının teknik resmi var. Bu parçanın torna ile imal edilmesi için gerekli operasyonlar ve operasyon için gerekli tornalama zamanı ile toplam imalat zamanının bulunmasına dair bir ödevim var. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: VICTOR - Aralık 18, 2008, 09:08:59 ÖÖ
You are not allowed to view links. Register or Login
Selamlar, elimde bir güç aktarım şaftının teknik resmi var. Bu parçanın torna ile imal edilmesi için gerekli operasyonlar ve operasyon için gerekli tornalama zamanı ile toplam imalat zamanının bulunmasına dair bir ödevim var. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba?

bu sayfada  behran arkadaşımızın vermiş olduğu exel dosyasını indir. oradan yapabılırsın.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: taşkaya - Aralık 18, 2008, 02:11:56 ÖS
yüksel abı tesekkurü hak ettığını daha once soylemısmıydım???
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: Gökhann - Ocak 09, 2009, 04:09:30 ÖS
arkadaslar üniversal tornacıyım cnc torna öğrenmek isitoyorum nerden baslamalıyım yardımcı olurmusunuz.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: taşkaya - Ocak 09, 2009, 06:26:54 ÖS
elının altında veya dedıklerımızı uygulaya bıleceğin bır tezgah cevrende varmı???

eğer bu mumkunse hersey daha kolay olur sana sıfırdan oğretmeye baslarız ve cok ıyı de yetısırsın
ndn dersen taban sağlam tornacılık...

cevrendekı parcaların programını yazıcak sevıye ye gelebılırsın emın ol...
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: 3dtasarım - Ocak 09, 2009, 10:22:21 ÖS
Arkadaşlar kendi yaptığım kesme hızı hesabı yapan program işinize yarar umarım.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: temur - Mart 30, 2009, 10:01:40 ÖS
Paylaşım için sağolun arkadaşlar.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: tuncaybastug24 - Mayıs 17, 2009, 01:41:28 ÖS
arkadaşlar merhaba, ben bu kesme hızını anlamadım. örneğin;

G96 S150
G50 S2000

burada G50 S2000 İş mili devir sayısını belirtiyor

G96 S150. bu da kesme hızı oluyor. Kesme hızı kesici üzerindeki bir noktadanın dakikada metre cinsinden aldığı yoldur. Ben bu cümleyi anlamıyorum. örneğin aynı program içerisinde F0.3 diyerek ilerleme miktarını belirtiyoruz. bunların ikiside farklı şeylermi? bunu anlamıyorum lütfen yardımcı olun. şu kesme olayını anlatın. s150 dediğimizde tezgah nerden nereye yol alıyor?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: semih77 - Mayıs 17, 2009, 06:25:09 ÖS
tuncay değişken devirde çap küçüldükçe devir sayısıda artar.evt ilerleme olarak f değeri var.Burdaki değer aynanın devirine göre kesicinin aldığı yol.G96 daki değer ise aynanın devrini etkiler.mesela;
çap 60 ta S800
çap 50 de S1200
çap 40 ta S1500 aynanın devir almasını istiyosak burda g96 ta vereceğimiz değer burdaki devirleri belirler.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: esermet2002 - Mayıs 26, 2011, 03:41:58 ÖS
Arkadaşlar!1.. Programı nereden indirebilirim?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: birkan66 - Mayıs 27, 2011, 01:25:46 ÖÖ
Ben ekleyeyim daha once vermiş olabilrim.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: mekal - Ağustos 05, 2011, 06:45:34 ÖS
teşekkürler
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: malpaslan1979 - Ağustos 06, 2011, 05:43:42 ÖS
You are not allowed to view links. Register or Login
devir ilerleme programını burdada vermek isterim arkadaşlar.buyrun.işte size devir ilerleme hesap programı buyrun kullanın...
kolay gelsin...sitede nasıl kullanıldığı ve gerekli ayar ve açıklamaları yaptım.sorun olursa yardımcı olurum..bırakın program kendi
hesaplasın kafamızı başka şeylere yoralım..dimii....:)

vallahi ekte birşey görünmüyor...

tekrar güncelleyebilir miyiz
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: hayri34 - Ağustos 16, 2011, 11:19:27 ÖS
arkadaşlar kesme ilerlemesi verdikten sonra tekrar f değeri vermeye gerek varmı

g96s150
g50s1500
g0x150z2
g1z-10 f0.1     burada tekrar f ilerlemesi verilmelimi verilmemelimi
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: mapavri - Ekim 15, 2011, 01:00:18 ÖS
tuncay g96 dersen programlamada sabit kesme hızı oluşturmuş olursun yani yapacagın tüm operasyonlarda kesme hızın hep aynı olmuuş olur birdaha devir girmene gerek kalmaz  kullanım yerine göre yararıda zararıda olabilir :)..
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: mapavri - Ekim 15, 2011, 01:02:57 ÖS
hayri 34 vermen gerekir yoksa tezgahın ilerlemez g96 yazdıktan sonra bırdaha yazmana gerek kalmaz
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: qaos35 - Şubat 14, 2012, 09:08:00 ÖÖ
teşekkürler :)))
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: qaos35 - Şubat 14, 2012, 09:09:46 ÖÖ
teşekkürler eline sağlık :)))
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: laxs51 - Şubat 27, 2012, 08:21:28 ÖS
vıctor usta vc neye göre alıyoruz?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: VICTOR - Şubat 27, 2012, 08:29:21 ÖS
Vc=(3,14 x d x n) / 1000
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: laxs51 - Şubat 27, 2012, 08:32:51 ÖS
vc neye göre alıyoruz uçların kutusunda p olan satır var s olan satır var onlar neyin ifadesi victor usta
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: birkan66 - Şubat 28, 2012, 10:06:51 ÖÖ
vc=malzeme cinsine gore kesici takımların tabloları vardır katolglarda oradan kesme hızı ve ilerleme degerlerini oradan albilirsin sonrası birazda tecrube
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: hasanhdogan - Nisan 19, 2013, 12:20:47 ÖS
YÜKSEL ABİ SABİT KONU YAPIN ŞUNU :D
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: kudbettin - Ağustos 18, 2014, 11:12:34 ÖS
arkadaşlar genel ağırlıklı krom malzeme işlemeye başladım ama ne parmak freze dayanıyor nede elmas uçlar...yardımcı olabilirmisiniz hangi çakıyı kullanmalıyım devir sayısı ve ilerleme hızı ne olmalı...
karbür çakıyı daha denemedim işe yararmı???????
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: kaancan3000 - Mart 30, 2015, 09:12:58 ÖS
teşekkürler
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: Blitzkrieg - Mayıs 03, 2015, 10:49:15 ÖÖ
Excel dosyasını elinde olan tekrar paylaşabilirmi?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: tanerinho1 - Kasım 18, 2015, 12:26:40 ÖS
You are not allowed to view links. Register or Login
Arkadaşlar kendi yaptığım kesme hızı hesabı yapan program işinize yarar umarım.
arkadaşlar programı tekrar paylaşabilir misiniz ?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: xooom - Nisan 20, 2016, 07:16:56 ÖS
Programı göremiyorum
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: Gkhngny - Kasım 20, 2016, 08:30:29 ÖS
Selamunaleykum arkadaslar. Cnc tornadadevir ilerleme hiZini neye gore veriyoruz. Elmas kutusunun uzerinde degerler var belli bi aralıkta verilmiş o aralikta degerleri deniyorum ama bi türlü tutturamadim isledim malzemeler 2379 takim celigi bu malzemeyi isleyen kullanan varsa soyleyebilir mi? Formuller var kullanip devirini hesapliyorum ama devrini hesaplarken verdigim vc degeri herseyi etkiliyor bu vc degerini ne vermem gerek aralikraki vc degerlerini deneyerek bulacak olursam omur yetmez ona elmas kullanimim cok fazla iki merdanede bir elmasi cevirmek zorunda kalıyorum. Universal tornada susuz bi sekilde sadece devrini ayarlayarak bi elmasla dort bes merdane yaparken cncde berbaet bi sekildeyim ne yapmam lazim nasil hesaplamam lazim lutfen biri yardimci olabilir mi. Tezgah goidway gls 200 fanuc oi tf sistem.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: bahadır_86 - Aralık 02, 2016, 07:43:41 ÖS
Hepimize  kolay gelsin.  Devir ilerleme  paso  miktarı  bunlar genellikle  yaşadığımız  problemler. 
Öncelikle  standart  olan bir devir / ilerleme  hızı  hesaplama    tablomuz vardır .

         V x 1000            N = devir , D = Çap  V = kesicinin  kesme
N = -------------                                                       hızı
          3.14 × D
Burada bilinmeyen  sadece devir .
Fakat her takım  her malzemede aynı devir ilerleme ile kesme yapmaz.
304 kalite paslanmaz  işliyoruz.   Arkadaşım  bu iş için  takma uçlu  freze aldı.  Daha ikinci  malzemede  sağlam uç  kalmadı.
Ben aynı malzemeyi  4 mm paso  600 devir 175 ilerleme ile hava çeliği  dediğimiz  takım ile işledim. 
Her şey  takım veya tezgahla  ilgili  değil.  Malzeme  faktörü  de gözden  geçirilmesi  gereken bir  konu. 
Sen şimdi  işlediğin  2379 malzemenin  çapını  tezgahını  kullandığın  takımı  yaz buraya sana elimizden  geldiğince  yardımcı  olalım. 
Bu arada hiç imalat  çeliği  işlemedim  desem  yeridir.  Bu işte  paslanmaz  çelik  2379 , 4140 gibi devamlı  zor ve yorucu işler   yapıyorum .
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: bahadır_86 - Aralık 02, 2016, 09:06:09 ÖS
You are not allowed to view links. Register or Login
Selamunaleykum arkadaslar. Cnc tornadadevir ilerleme hiZini neye gore veriyoruz. Elmas kutusunun uzerinde degerler var belli bi aralıkta verilmiş o aralikta degerleri deniyorum ama bi türlü tutturamadim isledim malzemeler 2379 takim celigi bu malzemeyi isleyen kullanan varsa soyleyebilir mi? Formuller var kullanip devirini hesapliyorum ama devrini hesaplarken verdigim vc degeri herseyi etkiliyor bu vc degerini ne vermem gerek aralikraki vc degerlerini deneyerek bulacak olursam omur yetmez ona elmas kullanimim cok fazla iki merdanede bir elmasi cevirmek zorunda kalıyorum. Universal tornada susuz bi sekilde sadece devrini ayarlayarak bi elmasla dort bes merdane yaparken cncde berbaet bi sekildeyim ne yapmam lazim nasil hesaplamam lazim lutfen biri yardimci olabilir mi. Tezgah goidway gls 200 fanuc oi tf sistem.
Bana çap ve boy kullandığın  takımı  yazabilirmisin  ?
Tek takım  mı çalışacak  yoksa kaba atıp  başka takımla  finiş  mi atacaksın  ?
Birde kullandığın  takımların  geometrileri  . 
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: tutankamun - Aralık 17, 2016, 06:47:35 ÖS
Arkadaşlar bu excel dosyası yıl 2017 olmak üzere hala görünmüyor yükleyip dua almak isteyen yokmu.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: pirekumat - Aralık 19, 2016, 04:11:03 ÖÖ
Makina Müh. son sınıf öğrencisiyim seçmeli cnc programlama dersi alıyorum.Hoca final sorusu olarak bunu verdi ayrıca bu ölçüler doğrultusunda 1/2 ölçekli program yazıp parça ihmali istedi.Yardımcı olabilen olursa çok sevinirim.Son senem ve maddi durumum gereği okulumum uzamaması lazım.Yardımlarınızı bekliyorum. :'( :'( :'(
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: bahadır_86 - Aralık 19, 2016, 07:27:58 ÖS
You are not allowed to view links. Register or Login
Makina Müh. son sınıf öğrencisiyim seçmeli cnc programlama dersi alıyorum.Hoca final sorusu olarak bunu verdi ayrıca bu ölçüler doğrultusunda 1/2 ölçekli program yazıp parça ihmali istedi.Yardımcı olabilen olursa çok sevinirim.Son senem ve maddi durumum gereği okulumum uzamaması lazım.Yardımlarınızı bekliyorum. :'( :'( :'(
Resmi göremiyorum  ama iş  parçası  nede işlenecek.  Torna  ,  freze  ?
İş programla  bitmiyor.  Takımlar  , tezgah ve parça  sıfırı  , takım sıfırı. 
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: pirekumat - Aralık 25, 2016, 03:59:33 ÖÖ
tornada işlenecek resmi buraya nedendir bilmiyorum ama yükleyemiyorum
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: UgurKarip - Mayıs 07, 2017, 09:26:57 ÖS
Rica etsem tabloyu mail olarak gönderebilir misiniz? İlgi ve yardımınız için tşk ederim.
u_karip@hotmail.com
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: solid - Ocak 08, 2018, 07:03:19 ÖS
arkadaşlar mail adresinizi yazarsanız size tabloyu gönderebilirim
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: kemal UZTEMUR - Ekim 13, 2018, 03:18:11 ÖÖ
You are not allowed to view links. Register or Login
cnc
KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:

Programcı programın yazılımına başlamadan önce kesme hızı ilerleme ve devir sayısı bilgilerini çıkarmalıdır. Bu bilgiler ilgili çizelgelerden alınarak ve gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenir. Ancak çizelgede yer alan yer alan değerler genel değerlerdir. Bu değerler tezgahın durumuna iş parçasının ve kesici takımın bağlanma şekline işlemenin şekline bağlı olarak değiştirilebilir. Programcı bu şartları kendi bilgi ve tecrübesini kullanarak değerlendirmeli ve gerekli değişikliklere gidebilmelidir. Doğru seçilmiş ve kesme hızı değerleri ideal bir kesme şartının anahtarıdır.

Kesme Hızı : Kesme hızı kesici üzerindeki bir noktanın dakikada metre olarak aldığı yoldur. Bu hız yüzey hızı olarak ta adlandır. Kesme hızınıetkileyen faktörler şunlardır.

-Kesici takımın gereci


-İşlenecek parçanın gereci

-Kesici takımın ve malzemeninbağlama şekli

-Tezgahın gücü ve durumu

-Kaldırılacak talaş kesiti-Kullanılan soğutma sıvısı kesmehızı ile devir sayısı arasında bir bağlantı vardır. Ve doğru orantılıdır. Eğer kesme hızı artarsa devir sayısı da artar.Eğer kesme hızının azalması halinde devir sayısı azalır.CNCprogramlarında ya sabit kesme hızı ya da sabit devir sayısı verilir.Eğer G96komutugirilirse bunu takip eden S koduiçin girilen değer kesme hızıdır. G97 komutunu takip eden S kodu ise devir sayısını tanımlar. Eğer G96 komutu girilirse kontrol ünitesi değişen çap değerine göre devir sayısını sürekli kontrol eder. Örneğin;iş bir alın tornalama işleminde kesici takım işmili eksenine yaklaştıkça (çap küçüldükçe) kontrol ünitesiyeniçap değerini formüle koyarak devir sayısını sürekli arttıracaktır.

Not: devir sayısı ile kesici çapı ters orantılıdır.Freze ve tornada kesme hızları

           İş parçasının malzemesi Kesici malzemesi HSS Sinterkarbür Yumuşak çelik 28 170 Dökme demir 18 100 Pirinç 120 250 Alüminyum alaşımlar 75 180 Devir Sayısının Hesaplanması V= ??.D.N 1000 V:Kesme(mm/dak) D:İş parçası kapı (mm)(frezedeki çakı veya kesicinin çapı) N evir sayısı (dev/dak kesici çapı) V= ??.D.N 1000 Bu formülde yer alan kesme hızı değeri kesici takım üreticisi firmalar tarafından verilir.

ÖRNEK:Torna tezgahında sert metal uç kesici ile 60mmçapındaki dökme demir malzemede alın tornalaması yapılacaktır.tezgahın 60mmçaptaki devir sayısını ve çap 35mm düştüğündeki devir sayısını hesaplayınız.Kesme hızı tabladan 100mm/dk olarak alınmıştır. a)b) D=60mmD=35mm V=100mm/dkV=100mm/dk N =?V.1000 N=?V.1000 ?.D?.D =100.1000=?100.1000 3,14.603,14.35 =530dev/dk=910dev/dk ÖRNEK: 16mm çapında parmak freze ile çelik malzemeden bir işparçası işlenecektir. Tablodan seçilen kesme hızı değeri 20mm/dk dir. Buna göre tezgaha verilecek devir sayısını hesaplayınız. D=16mmN=V.1000 / ?.DN= ?20000 V=20mm/dkN=20.100050,24 3,14.16N=398dev/dk veya 400dev/dk N =20000 3,14.16

ÖRNEK: Torna tezgahında sert metal kesici ile 40mm çapındakiçelik bir malzemeye alın tornalaması yapılacaktır. Kesme hızı tabladan 18mm/dk bulunduğuna göre tezgaha verilecek devir sayısını bulunuz. N= ?V.1000N= ?18.1000N= ?18000N=143dev/dk ?.D3,14.40125,6İlerleme: Kesici takımın iş parçası yüzeyindeki hareketindeki hızıdır. Çıkarılan talaşın kesiti talaş derinliği ile birlikte ilerleme değerlerine bağlıdır. İlerleme değeri programda F kodu ile verilir. Birimi isegirilen koda bağlı olarak mm/dk ya da mm/dev.? dir. G. Kodu Tanımı Birimi G 94 İlerleme Hızı mm/dk G 95 İlerleme Hızı mm/dev Eğer ilerlemenin birimi mm/dev olarak verilirse bunun mm/dk ? ya çevrilmesi aşağıdaki formül kullanılarak yapılır. İlerleme (mm/dev)=ilerleme (mm/dev) Devir sayısı (dev/dk)ya da ilerleme (mm/dk) ilerleme sayısı(dev/dk)ÖRNEK: Bir tornalama işleminde iş mili devri1200dev/dk ilerleme hızı çizelgeden 0,2mm/dev alınmıştır. İlerleme hızını mm/dkcinsinden hesaplayınız? V=1200dev/dk F=0,2mm/dev Mm/dk=0,2.1200 =240mm/dk


FREZE VE TORNADAİLERLEME HIZLARI İLERLEME HIZI

Frezeleme HSS Sinter Karbür Yumuşak Çelik 0,13 0,50 Dökme Demir 0,20 0,50 Pirinç 0,18 0,30 AlüminyumAlaşımları 0,28 0,50 Tornalama HSS Sinter Karbür Yumuşak Demir 0,20 0,80 Dökme Demir 0,40 1,00 Pirinç 0,80 1,50 Alüminyum Alaşımları 0,30 1,50 Diş Başına İlerleme: Freze tezgahında takma uçlu kesici takımlar için ilerleme hızının her diş başına ilerleme olarakverilmesi daha yaygındır. Doğal olarak diş sayısı arttıkça her bir dişe düşecektalaş kesiti azalacaktır. Aynı çaptaki iki kesicide diş sayısı fazla olankesici takımda ne bir dişin keseceği talaş kesiti diş sayısı az olan kesiciyegöre daha az olacaktır. Bu nedenle diş başına ilerleme değerinin girilmesi daha ağlıklı bir sonuç alınmasını sağlar. İlerleme hızı(mm/dev)=ilerleme hızı(mm/diş)x diş sayısı


ÖRNEK: 8 dişli alın alın freze ile iş parçasının yüzeyi frezelenecektir. Dev. Sayısı 1040dev/dk ve ilerleme 0,3mm/diş olduğuna göre programda verilecek ilerleme hızını mm/dk ve mm/dev olarak hesaplayınız? Diş sayısı=8 İlerlemehızı=0,3mm/diş Devir sayısı=1040dev/dk İlerlemehızı=(mm/dk)=0,3.8 =2,4mm/dev İlerleme hızı(mm/dk)=ilerleme hızı (mm/dev)x dev sayısı =2,4x1040 =2496mm/dk
__________________

KESME HİZİ HESAPLARİ
________________________________________
Talaşlı imalatta verimliliğe etki eden faktörlerin başında gelen, kullanılan kesici takım ve kesme ucunun kesme hızı kesme ömrüdür.

Kesme hızı ve uç ömrünü ,uygun olmayan ilerleme,devir,malzeme gibi kötü kesme şartları büyük ölçüde etkiler.

CNC gibi tezgahlarla yapılacak üretimlerin istenen hız ve hassasiyette olabilmesinde modern takımların katkısı tartışılamaz

Talaşlı imalatta Tornalama ve Frezeleme operasyonlarının çok önemli bir yeri vardır.Bu işleri yapacak takımların yeni buluşlarla geliştirilmesinin de üretim teknolojisinde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Kesici uçları verimli kullanmak tavsiye edilen kesme değerlerine uymakla mümkün olur

Kesici uçların kutu ve kataloglarında işlenecek malzemeye göre uygun kesme hızları yazılıdır.

Kesme hızının gereğinden fazla veya az kullanılması ucun bozulmasına ve kötü yüzey kalitesine yol açar.

Kesme hızı Vc ile ifade edilir.Birimi metre/dakika dır.Yani kesme hızı kesme ucunun 1 dakikada gitmesi gereken mesafedir.Bu değer gereğinden fazla ise uç aşınmasına,titreşime ,az ise talaş yığılmasına ,kötü yüzeye ve uç üzerinde küçük çatlaklara yol açar.

Operatör tavsiye edilen kesme hızına göre devir sayını ve ilerlemeyi ayarlamalıdır.

Vc=Kesme hızı metre/dakika
n=İş mili devir sayısı devir/dakika
d=Freze çapı torna için işin çapı mm
Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak
z=Kesici diş sayısı
fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı
fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)
Vc=(3,14 x d x n) / 1000
n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)
Vf=n x z x fzÖrnek:50 mm çapında kesici takım ile frezeleme yapacağız.Kesici uç kutusunda kesme hızı Vc=200m/dak olarak verilmiş,tezgaha verilecek devri bulalım.


Vc=200 m/dak
d=50 mm


n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)
n=200 x1000 / 3,14x50
n=1273 dev/dakika


Tezgahımızı bu devire veya en yakın değere ayarlamalıyız.
Yapılan araştırmalar neticesinde takım ömrünü etkileyen en önemli faktörün kesme hızı (Vc) olduğu ispatlanmıştır.

Talaş derinliğinin (ap) takım ömrüne az etkisinin olduğu ,ilerlemenin (fn) kesme hızından sonra takım ömrünü etkileyen önemli faktör olduğu belirtilmiştir.


ap=talaş derinliği mm
fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı
fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)
Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak
z=Kesici diş sayısı


Örnek : fz=0,14 mm ,Vc=200 m/dak,Takım çapı d=25 mm,kesici diş sayısı z=3 olsun
n=(Vc x 1000) / (3,14 x d) devir/dakika
n=2546 devir/dakika


Vf=n x z x fz mm/dakika
Vf=2546x3x0,14
Vf=106 mm/dakika


Tezgah ilerlemesi 106 mm/dakika veya yakın bir değere ayarlanmalıdır.

Kesici uç üreticisinin tavsiye ettiği değerler ;tezgahımız özelliklerine uygun olmayabilir.

Tezgahımız güç olarak zayıf,titreşim yapmaya müsait yapıda ise bu değerleri tecrübeler doğrultusunda çıkan talaşa,sese,yüzey kalitesine bakarak değiştirmeliyiz.

Küçük makinelerde normal olarak küçük çaplı freze kafaları kullanılmalı ve derin pasolar çoklu kesme şeklinde alınmalıdır.Daha büyük çaplı freze kafası ile kesme işlemi yapmaya makinenin gücü yetmeyebilir.

Kesici uçlar farklı şekillerde ve ebatlarda ,farklı sertlik değerlerinde üretilir.Nitelikli toz alaşımlar yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkıştırılıp yüzeyi aşınmaya ve ısıya dayanıklı malzeme ile kaplanır.Farklı Kesme açılarında,farklı bağlama şekillerinde imal edilirler.

Takım üreticileri bu kesme ucalarına göre sanayideki ihtiyaca göre farklı tip takım üretir.Aynı kesici ucu farklı farklı üretilmiş değişik kesme şekillerine müsait takımlarda görebiliriz.
__________________

cnc ile ilgili yeni forumlar varmış.    www.my-cnc.com/forum.php ilginç şeyler var.
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: okan T - Nisan 14, 2019, 11:53:51 ÖS
You are not allowed to view links. Register or Login
arkadaşlar mail adresinizi yazarsanız size tabloyu gönderebilirim
Hocam sana zahmet tabloyu yollar mısın
okan.turanli@hotmail.com
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: cuneyt aytekin - Haziran 10, 2019, 02:53:34 ÖS
devir ilerleme programını burdada vermek isterim arkadaşlar.buyrun.işte size devir ilerleme hesap programı buyrun kullanın...
kolay gelsin...sitede nasıl kullanıldığı ve gerekli ayar ve açıklamaları yaptım.sorun olursa yardımcı olurum..bırakın program kendi
hesaplasın kafamızı başka şeylere yoralım..dimii....:)[/i][/b][/u]

Arkadaşlar program elinde olan var mı. Eğer varsa gönderebilir misiniz?
Başlık: Ynt: cnc torna ve frezelerde, KESME HIZI VE İLERLEME Hesaplanması:
Gönderen: Kaçmazakican - Eylül 09, 2019, 12:43:32 ÖS
Bana da gönderebilir misiniz ali.can68@hotmail.com